Alka Osgb WhatsApp
Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘nun 30. Maddesine istinaden 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre zorunludur.


Patlamadan Korunma Dokümanı” öncelikle tesisin, proseslerin ve kullanılan ekipmanların tanıtılması, patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, patlama riskinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, iş ekipmanlarının seçilmesi, vb konularda yapılanlara bir sistem dahilinde bakılmasını ve alınan tedbirlerin takip edilmesi ile gözden geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.


Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması için gerekli olan patlama risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gereken tüm ölçüm, analiz ve hesaplamaları mevzuat ve ATEX DİREKTİFİ 1999/92/EC (ATEX 137) ( TS EN 60079-10-1:2009 :2011 ) kapsamında yapmaktayız.