Alka Osgb WhatsApp
Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Arama kurtarma ve tahliye eğitimi afet durumlarında yapılacak eylemlerin ve alınacak bütün tedbirlerin önceden belirlenmesini sağlar. Afet sonrasında meydana gelebilecek acil durumlarda müdahale edecek ekip gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Bu donanımları sağlamaya yönelik verilen arama kurtarma eğitimi insan hayatını etkileyen bir eğitimdir.


Tehlike anlarında risklerin neler olduğunun detaylı belirleyiciliği ve önlemek için yapılabileceklerin saptanması arama, kurtarma ve tahliye eğitimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yadsınamaz bir biçimde önemlidir. 


Eğitim Konuları; 

Afet ve Acil Durumlar

Arama, Kurtarma ve Tahliyenin Tanımı

Arama ve Kurtarma Temel Bilgileri

Enkazda Çalışma Prensipleri

Arama, Kurtarma Teknikleri

Tahliye Teknikleri

Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi

Taşıma Yöntemleri

Enkazda Çalışma Prensipleri