Alka Osgb WhatsApp
İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

ALKA OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her işyeri hekimi 20/07/2013 tarihinde resmi gazetede İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve ilgili Kanun kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. 


İşyeri Hekimi Görevleri

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

Yıllık çalışma planı hazırlamak

Yıllık eğitim planı hazırlamak