Alka Osgb WhatsApp
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. Maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişi ve kurumlarca periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 


1. Basınçlı Kapların Periyodik Testleri 

2. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

3. Endüstriyel Makine ve Tezgahların Periyodik Kontrolü

4. İş Makineleri Periyodik Kontrol Muayeneleri  

5. Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü

6. Elektrik Tesisatı, Topraklama ve Paratoner Test Ölçümleri

7. Raf Sistemleri Periyodik Kontrol Muayenesi

8. Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

9. İş Hijyeni Test Ölçümleri