Alka Osgb WhatsApp
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

ALKA OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her iş güvenliği uzmanı 29/12/2012 tarihinde Resmi Gazete’ de İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.


İş Güvenliği Uzmanlarımız, iş güvenliği hizmeti kapsamında; Temel İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, Yangın ve Tahliye Tatbikatları vb. çalışmaları yürütür. Çalışanların güvenliğini tehdit eden ve muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerinden sayılan tehlikeli ve riskli durumların ortadan kaldırılması, İş Güvenliği Hizmetlerimizin temel amaçlarındandır.


İş Güvenliği Uzmanının Görevleri
.  Risk Değerlendirmesi yapmak
.  Acil Durum Planı hazırlamak
.  İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
,. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
.  Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
.  İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
,. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
.  İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
.  Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
,. Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
.  İç Yönetmelik hazırlamak
.  İş kazası sonrasında Kaza Kök Neden Analiz Formunu düzenlemek
.  Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
.  Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
.  Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
,. Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
.  Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
. Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
,. Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
.  Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
.  Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
.  İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
.  Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
.  Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek